MijnStem is een product van Citisens | door Necker van Naem

Onze antwoorden op de meestgestelde vragen over MijnStem.

Veelgestelde vragen Stemhulp MijnStem | Citisens | door Necker van Naem

Wat doet een stemhulp voor opkomstbevordering?

Uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam blijkt dat ongeveer 40% van de kiezers een stemhulp raadpleegt. Uit onze eigen gebruikscijfers bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 kwamen zelfs nog hogere cijfers naar voren, in sommige steden boven de 50%. Onderzoek naar opkomstbevordering toont bovendien aan dat een stemhulp significant meer kiezers naar de stembus trekt. Prachtig allemaal, maar wat voor ons het zwaarste telt is dat een van de belangrijkste reden om niet te gaan stemmen voor veel kiezers een gebrek aan kennis van de politieke partijen en standpunten is. Vooral op lokaal niveau zijn er steeds minder manieren om je te informeren. Juist een stemhulp kan in deze informatievoorziening voldoen, op een manier die bekend is bij kiezers.

Tip! Klik op het plusje om het antwoord op een vraag te lezen.

Waarom is MijnStem er in 100.000+ gemeenten sowieso?

We kiezen er voor om voor alle 100.000+ gemeenten sowieso een ‘light’ versie van MijnStem te ontwikkelen. Hiermee bereiken we ruim 4,5 miljoen kiezers, waardoor we traffic, naamsbekendheid en aandacht genereren. Dit heeft ook voordelen voor de kleinere gemeenten waar we MijnStem aanbieden: doordat we landelijk bekend zijn kunnen ook uw inwoners ons goed vinden. Door het gebruik van geotargeting zorgen we ook lokaal voor dat alle inwoners de stemhulp kunnen bereiken.

MijnStem is toch veel minder bekend dan Stemwijzer, hoe weten mijn inwoners MijnStem te vinden?

Dat dachten wij ook… totdat we de feiten zagen. Bij de voorgaande gemeenteraadsverkiezingen waren wij in enkele gemeenten de enige stemhulp. Juist in deze gemeenten heeft 53% van de kiezers in aanloop naar de verkiezingen gebruik gemaakt van onze stemhulp. Dat percentage ligt nog hoger dan het landelijk gemiddelde; onderzoek van de Universiteit van Amsterdam wijst uit dat ongeveer 40% van de kiezers een stemhulp gebruikt. De meeste inwoners zullen via google de stemhulp zoeken, en door goed gebruik van zoekwoorden komen we ook daar direct uit de bus. Als klap op de vuurpijl leveren we i-frames aan waarmee de stemhulp in de website van gemeente en lokale media kan worden opgenomen.

Is MijnStem wel veilig?

Iedereen zal zeggen dat veiligheid en privacy van de invullers heel belangrijk is. Feit is dat MijnStem de enige grote stemhulp is waar geen ‘gedoe’ rond dit thema over was bij de vorige verkiezingen. Wij zeggen het niet alleen, maar maken het ook waar. Door een betere technische basis en een samenwerking met Guardian360 als slot op de deur. Zij zullen 24 uur per dag de applicatie scannen op zwakheden, zodat we zeker weten dat er niets van buitenaf aan in onze software veranderd wordt.

Wat gaan jullie doen met de postcodes van de invullers?

Wij vragen aan de invullers of zij hun postcode willen invullen en of mensen hun emailadres willen achterlaten zodat ze betrokken kunnen blijven bij wat er speelt in hun gemeente. Dat vinden we belangrijk, omdat ook na verkiezingstijd volgens ons elke stem telt. MijnStem is daarmee niet alleen een stemhulp maar ook een startpunt voor meer betrokkenheid van inwoners. Natuurlijk voldoet MijnStem aan de privacyrichtlijnen en zijn we geregistreerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens en is het invullen niet verplicht.

Waarom is jullie stemhulp zó goedkoop?

Tja… waarom zijn de stemhulpen van Kieskompas en Stemwijzer zo duur. Onze prijs hebben wij bepaald op basis van de vaste en variabele kosten die we maken. Daarnaast is de techniek van de stemhulp de afgelopen jaren juist goedkoper geworden. Op basis hiervan hebben wij een concurrerende prijs bepaald voor MijnStem. Daarbij… wij vinden dat een stemhulp ook voor kleine gemeenten bereikbaar moet zijn. Daarbij past niet dat wij er onnodig aan verdienen.

Zijn jullie de avond voor de verkiezingen wel bereikbaar?

Wij zien ze ook, de artikelen van andere stemhulpen dat ze de avond voor de verkiezingen ‘vanwege de populariteit’ niet bereikbaar zijn. Wij vinden het belangrijk dat wij juist op deze avond, wanneer de meeste mensen een stemhulp willen invullen, bereikbaar zijn. Wij hebben de hosting zo geregeld dat we dit aan kunnen en zijn de enige stemhulp die áltijd bereikbaar is geweest bij de afgelopen verkiezingen, juist op de piekmomenten. 20.000 invullers per minuut is geen enkel probleem voor ons.

Hoe bepalen jullie de posities en motivering van de partijen?

De partijen doen dit zelf. Wij vragen alle partijen zich te positioneren op de stellingen en hun motivering daarbij te geven. Vervolgens doen wij hier een check op: we kijken of de posities kloppen bij de motivering en hoe de posities zich verhouden binnen de gemeente. Als wij onduidelijkheden tegenkomen vragen we dat na bij de partijen. Uiteindelijk bepalen de partijen zelf hoe zij zich positioneren en motiveren.

Wat houdt die inwonersconsultatie vooraf eigenlijk in?

MijnStem is er vooral voor de kiezers, als hulpmiddel om zich te infomeren over standpunten en te helpen bij een keuze. Het lijkt daarom niet meer dan logisch dat we ook vooraf vragen waar de inwoners over geïnformeerd willen worden. Wat zijn de thema’s die in de gemeente spelen? Deze input gebruiken wij vervolgens om de stellingen te maken. De consultatie zetten we uit via geotargeting: zo weten inwoners de consultatie te vinden én is het direct een campagne voor de verkiezingen. Met de uitkomsten van de consulatie kan de gemeente ook aan de slag; de thema’s kunnen gebruikt worden bij debatten en als advies richting de fracties. Een voorproefje van een inwonersconsultatie? Kijk op www.verkiezingen-ooitgewoond.nl.

Wat moet de griffie allemaal doen voor MijnStem? En hoeveel tijd kost dat?

Hoeveel tijd het kost is vooral afhankelijk van de keuzes die je maakt. Bij de basisvariant (zonder stellingenavond) ligt het werk vooral bij de politieke partijen: zij moeten zich positioneren op de stellingen en de onderbouwing aanleveren.

Bij een stellingenavond zal ook de griffie meer tijd investeren, rondom de logistieke voorbereiding van de avond en de avond zelf (+/-3uur). Daarnaast zal de ondersteunende campagne en/of de inwonersconsulatie tijd vragen, we stemmen dan graag af welke uitingen we gebruiken en hoe we de thema’s en vragen vormgeven.

Wat moeten de partijen allemaal doen voor MijnStem? En hoeveel tijd kost dat?

Wij beginnen met het opvragen van de partijprogramma’s. Deze worden geanalyseerd, waaruit wij een lijst met mogelijke onderwerpen halen voor de stellingen. Zodra de stellingen gereed zijn vragen we de partijen om zich te positioneren en de positie te motiveren. Dit kunnen de partijen digitaal in de omgeving van de stemhulp doen en ziet er dus bijna hetzelfde uit als het de tool die de kiezers zien. In plaats van een resulatenscherm zien de partijen een scherm met alle stellingen en motivaties, voor laatste controle.

Bij de stellingenavond verwachten we natuurlijk de aanwezigheid van de partijen. Het doel van de avond is namelijk samen met de gemeenteraad kijken welke stellingen in de stemhulp komen. Zo’n stellingenavond duurt gemiddeld 3 uur.

Wij willen als gemeente zelf een stemhulp maken. Kunnen wij ook alleen jullie techniek gebruiken?

Dat kan. Wij hebben inderdaad van een aantal gemeenten gehoord dat ze zelf, of samen met lokale partners, inwoners of media een stemhulp willen ontwikkelen. Het ontwikkelen van een stabiele tool is echter duur en tijdsintensief, dus we kunnen ons voorstellen dat we daar aan kunnen bijdragen. Het afnemen van alleen de tool en de begeleiding van het technische proces is mogelijk. We stemmen dan de look van de tool af op uw gemeente. Omdat de tool draait op onze servers bent u verzekerd van de beveiligingsmaatregelen en stabiele hosting die MijnStem biedt. En u lift meteen mee op de bekendheid die er is van MijnStem. Wilt u meer weten over dit aanbod? Mail of bel dan met Anne.

Wat doen jullie met de resultaten en uitkomsten van MijnStem?

MijnStem levert, naast een informatiebron voor kiezers, ook veel waardevolle informatie vanuit de inwoners. Over welke thema’s zijn de inwoners in de gemeente uitgesproken, en waarover zijn de inwoners eensgezind? Natuurlijk delen wij geen gegevens op persoonsniveau, maar de data kunnen wij wel anoniem en op geaggregeerd niveau samen met de gemeente analyseren. Om bijvoorbeeld kansrijke coalitiethema’s te inventariseren of nieuwswaardige feiten naar boven te halen.

Wij willen graag extra aandacht voor jongeren. Hoe doet MijnStem dat?

Onze geotargeting kunnen wij inzetten op Facebook, Instagram, Twitter, NU.nl, AD.nl en TMG (bijvoorbeeld de site Upcoming, die zich op jongeren richt), waardoor we de jongeren goed weten te bereiken. We zoeken de jongeren op de kanalen die ze toch al gebruiken. Uit alle onderzoeken die we doen en deze middelen inzetten blijkt dat het zorgt voor een veel diverse respons uit alle bevolkingsgroepen. En natuurlijk is onze tool helemaal responsive, dus op zowel PC, tablet als mobiel heel gemakkelijk in te vullen.

Hebben jullie ook een versie voor blinden / slechtzienden?

Ja, onze tool kunnen we ook beschikbaar maken voor blinden en slechtzienden. Deze versie doet het volgende: het is een soort platte versie van de tool, die door de software van de invullers kan worden opgelezen. De uitslag wordt gepresenteerd (en opgelezen) als een cijfer, eigenlijk hetzelfde als de gewone versie (een percentage hoeveel jouw mening overeenkomt met de partij).

En wat als wij andere moeilijker bereikbare groepen willen bereiken (ouderen, laaggeletterden)?

Wij werken veel samen met een straat-enquêtebureau. We kunnen in overleg ook veldwerkers op de markt in uw gemeente inzetten om de stemhulp face-to-face af te nemen. Zo biedt je iedereen de mogelijkheid mee te doen, én vraag je extra aandacht voor de aankomende verkiezingen.

Staat je vraag er niet bij?

Stel hem dan aan Anne van de Meerakker, zij weet alles over onze stemhulp. Je bereikt haar via anne@citisens.nl of 06-47871895