Werkwijze stemhulp MijnStem, privacy en disclaimer

Veelgestelde vragen Stemhulp MijnStem | Citisens | door Necker van Naem

De samenvatting

 • Citisens garandeert je privacy.
 • We verstrekken je gegevens niet aan andere partijen.
 • We hebben de beveiliging zo goed mogelijk geregeld (en onze servers staan gewoon in Nederland).
 • Citisens heeft de gegevensverwerking via “Mijnstem” gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer 1559991 en is lid van MOA – Center for Marketing Intelligence & Research.

 

Wil je meer weten? Lees dan hieronder verder.

Hoe zit het met mijn privacy?

Citisens onderschrijft de richtlijnen op het gebied van marktonderzoek die door de internationale vereniging van marktonderzoeksbureaus (Esomar) zijn opgesteld. Citisens heeft de gegevensverwerking via “Mijnstem” gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer 1559991. Daarnaast is Citisens lid van MOA, de vereniging van marktonderzoekbureaus.  http://www.moaweb.nl/

Worden mijn gegevens voor andere doeleinden gebruikt?

Citisens is de exclusieve eigenaar van de verzamelde informatie en zal deze niet openbaar maken, verkopen, verhuren of delen met anderen zonder de expliciete toestemming van de eigenaar. Citisens geeft geen gehoor aan verzoeken om de identiteit van respondenten of persoonlijke data openbaar te maken, tenzij zij daar rechtens toe verplicht is. Wij respecteren privacy en zullen je gegevens niet voor andere doeleinden dan onderzoek gebruiken en niet aan derden ter beschikking stellen zonder jouw toestemming. Antwoorden op vragen zullen nooit op persoonsniveau gerapporteerd worden en volstrekt anoniem behandeld worden. Deelname aan onderzoek is altijd op vrijwillige basis.

Resultaten van onderzoek worden alleen in anonieme en/of samengevoegde vorm ter beschikking gesteld aan onze opdrachtgever. Als opdrachtgevers prijs stellen op persoonlijk contact met respondenten, waardoor Citisens de anonimiteit niet meer kan waarborgen, vragen we vooraf de gebruikers om toestemming.

Hoe goed zijn mijn gegevens beveiligd?

Citisens neemt alle zorgvuldigheid in acht als het gaat om de veiligheid van je gegevens. Onderzoeksdata die worden opgeslagen, bevinden zich op interne servers achter een firewall of in een beveiligde web-omgeving. Technische beveiligingsmaatregelen zorgen ervoor dat vertrouwelijke informatie alleen toegankelijk is voor onze medewerkers die zich bezighouden met de verwerking van onderzoeken.

Wat gebeurt er als ik mijn emailadres achter laat?

Bij sommige onderzoeken wordt gebruikers gevraagd naar hun emailadres. Die vraag stellen wij alleen in combinatie met een of beide van de volgende vragen:

 • Wil je op de hoogte gehouden worden van de uitkomsten van dit onderzoek?
 • Wil je vaker je mening geven over actuele thema’s in ons panel?

 

We gebruiken je emailadres dan ook alleen om de resultaten van het onderzoek met je te delen, of je uit te nodigen voor nieuwe onderzoeken. Afhankelijk natuurlijk van welke vragen jij met ‘ja’ hebt beantwoord. Je emailadres wordt nooit zonder uitdrukkelijke toestemming vooraf ergens anders voor gebruikt of gedeeld met derden.

Kan ik worden benaderd voor andere onderzoeken?

Dat kan alleen als je hebt aangegeven dat je vaker je mening wilt geven. Natuurlijk kun je op ieder moment uitschrijven. Deze mogelijkheid wordt geboden in iedere email die je van het Mijn Stem panel ontvangt. Je kunt ook een mail sturen aan hallo@citisens.nl

Wat gebeurt er als ik mijn postcode achter laat?

Bij sommige onderzoeken wordt gebruikers gevraagd om hun postcode. Hiermee kunnen wij op wijkniveau analyses uitvoeren en vergelijkingen maken. Deze gegevens zijn niet terug te voeren op individueel niveau.

Hoe lang bewaren jullie mijn gegevens?

MijnStem bewaart jouw gegevens alleen zolang het nodig is en niet langer dan wettelijk is toegestaan. 

Kan ik mijn gegevens inzien?

Je hebt recht op inzage van jouw persoonsgegevens. Hiervoor kun je ons vragen welke gegevens zijn geregistreerd en waarvoor wij ze gebruiken. Wil je dat graag weten? Stuur ons dan een mail met het verzoek (met je volledige naam en mailadres) naar: hallo@citisens.nl. Een van onze collega’s zal contact met je opnemen.

Kan ik mijn gegevens laten corrigeren?

Je hebt het recht om je gegevens te laten corrigeren. Hiervoor kun je een mail sturen naar hallo@citisens.nl. Dan neemt een van onze collega’s contact met je op.

Wil je niet dat wij je gegevens gebruiken?

Je hebt een aantal wettelijke mogelijkheden om je te verzetten tegen verder gebruik van je gegevens. Ook als je eerder toestemming hebt gegeven kun je aangeven dat je niet meer wilt dat je gegevens gebruikt worden. Hiervoor kun je ook een mail sturen naar hallo@citisens.nl. Een van onze collega’s zal contact met je opnemen.

MijnStem vindt jouw privacy belangrijk. Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens je deelt en zorgen ervoor dat de verwerking van de gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Wie zijn jullie?

MijnStem is eigendom van Citisens BV (voorheen Necker Interact BV). Voor MijnStem werken wij samen met IVOX. MijnStem is een stemhulp, waarmee wij kiezers willen informeren over de standpunten van politieke partijen in aanloop naar de verkiezingen.

Waarom verzamelen jullie gegevens?

Om de stemhulp te laten werken hebben we een aantal gegevens nodig. Deze worden gebruikt om:

 • Het gebruik van mijnstem mogelijk te maken
 • Statistische gegevens op te stellen over het gebruik van de site
 • MijnStem goed te kunnen beveiligen en te verbeteren
 • Te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het verstrekken van gegevens in het kader van strafrechtelijk onderzoek, aan daartoe bevoegde autoriteiten.
 • Goed om te weten: we slaan je ip-adres niet op en verzamelen geen gegevens die zijn te herleiden naar jou persoonlijk

 

Waarom willen jullie dan mijn postcode?

Wij willen gemeenten helpen om jou beter te betrekken. Jouw postcode helpt ons daarbij. Gekoppeld aan onze sociologische modellenbank, kunnen we inschatten hoe en waarover de mensen in bepaalde wijken willen meedenken. Daarmee adviseren we gemeenten over hoe ze hun inwoners beter kunnen betrekken. En dat vinden we belangrijk. Want jouw stem telt, en niet alleen in verkiezingstijd. Zoals gezegd gebruiken we geen gegevens over jou persoonlijk, het gaat ons om het inzicht op wijkniveau. Daarom hebben we ook alleen je postcode nodig. Het invullen van je postcode is niet verplicht. Dus ook zonder je postcode achter te laten, kun je het resultatenscherm van de stemhulp bekijken.

Maken jullie ook gebruik van cookies?

Tijdens het invullen van MijnStem wordt je gevraagd antwoord te geven op stellingen. Om deze antwoorden te kunnen verwerken en een stemuitslag op te bouwen plaatsen wij functionele cookies. Deze gegevens worden versleuteld verstuurd en wij slaan geen IP adressen op.

Daarnaast gebruiken wij Google Analytics om web statistieken bij te houden. Hiermee kunnen we zien hoeveel mensen gebruik maken van MijnStem. Deze informatie gebruiken we natuurlijk alleen op geaggregeerd niveau, zodat wij onze stemhulp kunnen verbeteren. Wij registreren alleen uiteindelijke aantallen en geen individuele gegevens. Wij hebben Google Analytics zo ingesteld dat je IP-adres direct bij binnenkomst wordt geanonimiseerd.

Hoe beveiligen jullie MijnStem?

Alle data die verzonden wordt vanaf je computer naar MijnStem en terug wordt versleuteld verzonden via een https verbinding. Dat betekent dat zelfs wanneer iemand de data weet te onderscheppen, het enkel onbruikbare codes zijn.

We hebben de software daarnaast uitvoering getest. En hoewel wij ervan overtuigd zijn dat het een veilig pakket is, sluiten we onze ogen niet voor wat er kan gebeuren en laten we 24 uur per dag een scan uitvoeren om er zeker van te zijn dat er geen zwakheden ontstaan of iets van buitenaf in onze software gewijzigd wordt. Wil je meer weten over deze scan? Dat kan bij onze partner Guardian360.

Hoe lang bewaren jullie de gegevens?

MijnStem bewaart verzamelde gegevens alleen zolang het nodig is en niet langer dan wettelijk is toegestaan.

Heb je nog een vraag over privacy?

Hiervoor kun je een mail sturen naar info@mijnstem.nl. Een collega van ons neemt dan contact met je op.

Wat doet de stemhulp van Mijn Stem?

Met onze stemhulp willen we je informeren over de standpunten van de partijen als het gaat over actuele thema’s. Je kunt daarom per stelling de standpunten van de partijen zien en er is een door hen geschreven toelichting te lezen. In het resultaatscherm aan het einde van de stemhulp kun je zien met welke partij je de meeste overeenstemming hebt.

Wat is het doel van de makers van de stemhulp?

Het doel van onze stemhulp is om kiezers te informeren over de positionering van partijen. Daarom kun je bij elke stelling zien welke positie de politieke partijen hebben ingenomen en kun je een toelichting van de partij lezen.

Wie zijn jullie?

Voor onze stemhulp werken wij, Citisens BV, samen met iVOX

Wie?

Citisens BV is een zusje van Necker van Naem. Necker van Naem is al meer dan 10 jaar actief met onderzoek en advies in het lokale, provinciale en landelijke bestuur. We zijn marktleider raadsonderzoek en rekenkameronderzoek. Meer dan 75% van de gemeenteraden zijn getraind of begeleid door onze adviseurs.

De technische uitvoering wordt gedaan door iVOX, een Belgisch online-research bureau dat al sinds 2009 meertalige stemhulpen bouwt voor Europa en België, en nu dus ook al enkele jaren voor Nederland.

Zag ik jullie niet ook de afgelopen jaren tijdens verkiezingen?

Ja, dat klopt. Vanaf 2014 hebben wij voor de gemeenteraadsverkiezingen, Europese verkiezingen, de Provinciale Staten en de Tweede Kamerverkiezingen een stemhulp ontwikkeld. Met succes, want MijnStem (eerder bekend als DeStemVan) is de stemhulp die in de meeste gemeenten beschikbaar was. In 2015 waren we je van dienst met MijnStem voor de Provinciale Statenverkiezingen en een advies voor de 1e Kamerverkiezingen en als enige stemhulp in álle provincies beschikbaar… In 2017 werden we drukbezocht voor stemhulp over de Tweede Kamerverkiezingen. En in 2018? Nou dan zijn we er ook gewoon weer tijdens de Gemeenteraadsverkiezingen.

Hoe bepaal je de positie op een stelling?

Lees de stelling en bedenk wat jij van dit thema vindt. Op de schuifbalk geef je je mening aan, deze kan je vervolgens direct vergelijken met een politieke partij. Je hoeft niet te kiezen voor eens of oneens, je kunt ook iets meer oneens zijn dan eens.

We doen daarmee recht aan de vraagstukken zoals deze politiek liggen, waarbij er zelden gekeken kan worden naar enkel eens of oneens en er van nuancering sprake is. Je antwoord geef je dan ook op een 101-puntsschaal. Gewoon doen en ervaren is ons advies.

Welke stellingen zijn opgenomen in MijnStem?

Voor het opnemen van stellingen in MijnStem hebben wij steeds op twee dingen gelet: 1) Het thema is actueel 2) Over het thema wordt door partijen verschillend gedacht. De afweging welke stellingen definitief zijn opgenomen, is gebaseerd op de feedback van de partijen, opmerkingen van de deelnemers van ons panel, de spreiding tussen de partijen en in ons panel en de samenhang tussen de thema’s die aan bod komen. Onze onderzoekers zijn ervanuit gegaan dat de partijen zelf in staat zijn om hun stellingname te motiveren en in te schatten wat wel of niet haalbaar is.

Hoeveel stellingen heb je nodig voor een betrouwbare representatieve stemhulp?

Hier is geen minimum aantal stellingen voor bepaald, ook is er geen maximum. We hebben geprobeerd een goede balans te vinden tussen de thema’s (het aantal stellingen) en de lengte van de stemhulp. We willen natuurlijk een representatief beeld geven van de thema’s die spelen, en jou stimuleren om de hele stemhulp te doorlopen.

Hoe hebben de partijen zich gepositioneerd?

Nadat stellingen zijn opgesteld hebben de politieke partijen aangegeven wat hun mening is op deze stellingen. Ook hebben zij bij hun mening een motivering gegeven van maximaal 255 tekens. Deze kun je per stelling lezen nadat je jouw eigen mening over de stelling hebt gegeven.

Is de motivatie van de partijen bij de stellingen gecontroleerd?

Positie (mening) en motivering zijn gecheckt door onderzoekers van Citisens. Als positie en motivering niet met elkaar overeen kwamen, hebben de betreffende partijen een voorstel voor aanpassing gekregen. In de motivering waren rechtstreekse verwijzingen naar andere partijen niet toegestaan. Verwijzing naar ‘coalitiepartijen’ of ‘oppositiepartijen’ hebben we wel geaccepteerd.

Er doen toch meer partijen mee aan de verkiezingen dan in MijnStem zichtbaar zijn?

Dat klopt, in MijnStem zijn alleen de politieke partijen opgenomen die in alle kieskringen in Nederland zijn ingeschreven. We hebben wel een uitzondering gemaakt voor partijen die niet in Bonaire zijn ingeschreven. Zo weten we zeker dat de partij die straks het meest met jouw mening overeen komt ook een partij is waarop jij daadwerkelijk kunt stemmen.

Hoe wordt je mening ten opzichte van politieke partijen vergeleken?

Let op! Hier komt een ingewikkeld stukje tekst van onze onderzoekers. Ze willen het zo goed mogelijk aan je uitleggen. Wil je nog meer weten? Stuur ons een email, dan bellen we je terug! info@mijnstem.nl

De mate waarin je positie overeenkomt wordt berekend door de gemiddelde relatieve afstand tussen de positiekeuze van de vergelijkingspunten (de politieke partijen) en de invuller te berekenen per stelling. Het vergelijkingspunt met de kleinste gemiddelde relatieve afstand tussen de eigen positiekeuze en de keuze van de kiezer staat bovenaan. MijnStem geeft geen duiding of interpretatie van de positiekeuze.

Contact

Heb je nog vragen over Mijn Stem?

 • Mailen: info@mijnstem.nl
 • Schrijven: Woudenbergseweg 50, 3953 MH Maarsbergen
 • Volgen of tweeten: twitter.com/destemvan
 • Vrienden worden? facebook.com/destemvan

 

Hou je van lange nummers?

KvK 53147413 en BTW 8507.67.970.B.

MijnStem.nl

De informatie die MijnStem.nl ter beschikking stelt is zorgvuldig samengesteld. Citisens voert regelmatig controles uit om te waarborgen dat de inhoud van de MijnStem.nl actueel, correct en volledig is. Ondanks die maatregelen kan Citisens niet garanderen dat de informatie op enig moment steeds actueel, correct en volledig is. Iedere vorm van aansprakelijkheid voor de door jou geleden schade wordt door Citisens uitgesloten, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld door een van de medewerkers van MijnStem.nl. MijnStem.nl kan ook bereikt worden via www.DeStemVan.nl.

LOGO Citisens | door Necker van Naem
Lid_van_MOA